Suomi–koltansaame-sanakirja / Lääʹdd-sääʹm sääʹnnǩeʹrjj

Suomi–koltansaame-sanakirja sisältää
yli 20 000 suomenkielistä hakusanaa. Sanakirjan pohjana on edellinen vastaava sanakirja, Pekka Sammallahden ja Jouni Moshnikoffin Suomi–koltansaame-sanakirja vuodelta 1991, jota Satu ja Jouni Moshnikoff ovat täydentäneet. Julkaistu 2021. Kirjasta toteutettiin vuonna 2022 toinen korjattu painos, jossa mukana uusia hakusanoja.

Toteutin sanakirjan visuaalisen ulkoasun ja taittotyön. Painotyö Wasagraphic Oy.


Asiakas: Sámediggi/Saamelaiskäräjät, Inari
samediggi.fi

Julkaisu mielessä?

Innostun ja motivoidun erilaisista toimeksiannoista. Jokainen projekti on minulle tärkeä!