”100 vuotta Vaasan Hammaslääkäriseuran vaiheita”

Vuonna 2021 Vaasan Hammaslääkäriseura täytti kunniakkaat 100 vuotta. Historiikin kieliasu on kuin Hammaslääkäriseuran muukin toiminta: vuorotellen suomeksi ja ruotsiksi riippuen siitä, mikä kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopii.

Toteutin kirjan visuaalisen ulkoasun, taittotyön ja kannensuunnittelun sekä kutsukortit ja 16 sivuisen Ohjelma/Menu vihkosen. Painotyön tuotteisiin toteutti Waasa Graphics Oy.


Asiakas: Vaasan Hammaslääkäriseura ry

Julkaisu mielessä?

Innostun ja motivoidun erilaisista toimeksiannoista. Jokainen projekti on minulle tärkeä!